Vážení zákazníci,

rádi bychom vás touto cestou oficiálně informovali o postupu naší společnosti ve věci aplikace zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb, který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES, známého pod používaným názvem „Zákon o elektroodpadu“, na základě kterého plyne dovozci nebo výrobci povinnost od 13.8.2005 se spolupodílet a zajišťovat financování likvidace elektroodpadu. Zákon a návrhy prováděcích vyhlášek v aktuálním znění, týkajících se této problematiky, naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz).

Naše společnost nakupuje zboží pouze od společností, které jsou členy kolektivního sběrného systému REMA (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se budou spolupodílet na financování sběru a likvidace IT produktů a spotřební AV elektrotechniky.

V souladu se zákonem probíhá financování recyklace „elektroodpadu“ v rámci kolektivního systému REMA a to formou fakturace recyklačního finančního příspěvku.

V dubnu 2007 se naše společnost stala Místem Zpětného Odběru (MZO) REMA Systému. Registrací v REMA Systému nabízíme stávajícím obchodním partnerům a zákazníkům možnost BEZPLATNÉ ekologické likvidace vyřazených, nepotřebných, neprodejných či neopravitelných IT produktů. Tuto službu samozřejmě nabízíme i osobám (fyzickým i právnickým), které IT produkty zakoupili u jiných prodejců. Pro více informací nás kontaktujte.